venerdì 29 giugno 2007

Svätý škapuliar

SVÄTÝ ŠKAPULIAR- Karmelský

KTO NOSIL ŠKAPULIAR?


Dobrý katolík neodmietne to, čo s pýchou nosili svätci a vynikajúci hodnostári cirkvi Kristovej. Škapuliar nosil slávny patriarcha benátsky, svätý Vavrinec Justiniani. Do škapuliara boli oblečení sv. Karol Boromejský, sv. František Saleský, sv. Alfonz Mária de Liguori, sv. Pavol od Kríža, sv. Don Bosco, francúzsky kráľ Ľudovít IX., rakúsky cisár Ferdinand I.; pápežovia: Lev X., Lev XIII., Klement VII., Gregor VIII., Pavol V., Urban VIII., Pius X., Benedikt XV., Pius XI. (aj súčasný pápež Ján Pavol II. ho nosí od detstva - pozn. Proglas) a mnohí iní nosili pod bielou pápežskou reverendou sv. škapuliar.

Chýrny generál jezuitov P. Chaudius Aquaviva odporúčal sv. škapuliar všetkým členom Spoločnosti Ježišovej, podobne učinil generálny predstavený kapucínov Innocenc Katalagirone a generál minoritov Eugen Hands. Na prsiach katolíckych kniežat a šľachtičien visieval sv. škapuliar. Milióny katolíkov už ho nosili a nosia. Čo urobíš Ty? Prijmi na seba škapuliar Matky Božej!

Škapuliar

Slovo “škapuliar” označuje šat, pokrývajúci plecia, latinsky scapulare. Je to vlastne rehoľný odev, splývajúci vpredu a vzadu od ramien dolu. Tak ho nosia dominikáni, františkáni, karmelitáni, augustiniáni a iní rehoľníci. Tento škapuliar udeľovali jednotlivé rády veriacim, ale značne zmenšený, aby ich tak k sebe duchovne pripojili v tzv. “treťom ráde”. Členovia tretích rádov žijú vo svete a preto nosia len maličkú čiastočku veľkého škapuliara mníšskeho v podobe štvorca, zavesenú tkaničkami na pleciach a na prsiach. Táto však musí byť zhotovená z ovčej vlny, nie z plátna.

Farba škapuliarov je rôzna. Najčastejšie sú užívané škapuliare: biely, modrý, hnedý, čierny a červený. Bývajú spojené dovedna a preto sa nazývajú pätoronásobným škapuliarom.

Pretože však ešte aj nosenie pláteného škapuliara sa zdalo mnohým ľuďom nevhodné, dovolila sv. Stolica výnosom zo dňa 16. decembra 1910, aby veriaci mohli nosiť miesto vlnených škapuliarov náhradnú kovovú medailu. Táto medaila musí mať na jednej strane obraz Božského srdca Ježišovho a na druhej akýkoľvek obrázok Panny Márie. Musí byť riadne posvätená – ako škapuliarska – od kňaza majúceho túto právomoc.

Najhlavnejšia povinnosť

Svätý Bernard takto napomínal svoju sestru rehoľnicu: “Prosím Ťa, aby si svoj rehoľný šat ozdobovala dobrými mravmi; tvoj šat je svätý, preto nech aj tvoje vnútro je sväté!”

Podobne hovorí sv. Terézia: “K získaniu privilégií nestačí nosiť škapuliar, ale treba obliekať cnosti Máriine, treba žiť dokonalým životom.”

Škapuliar má byť osvedčením kresťanského života.

“Bez škapuliara nezaspím”

V jezuitskom ústave prezeral večer predstavený P. Leblanc spálne chovancov. Už všetci ležali v posteli, len jeden chlapec kľačal vedľa svojej postele. Na otázku, prečo nejde spať, odpovedal úprimne: “Utrhla sa mi tkanička na škapuliari, dal som si to spraviť, ale krajčír mi doteraz škapuliar nevrátil. Ja bez neho nezaspím, lebo sa bojím aby som v noci neumrel bez škapuliara.” – Neboj sa, miláčik, zajtra ho dostaneš, teraz si ľahni a spi!” – “Otče drahý, ja si neľahnem bez škapuliara! Čo keby som práve dnes v noci zomrel?” –

Chlapec sa rozplakal. Kňaz sa zamyslel, potom odišiel ku krajčírovi a za chvíľu priniesol očakávaný škapuliar. Chlapček ho radostne a vrúcne pobozkal, zavesil si ho na krk a spokojne zaspal.

Ráno predstavený spozoroval, že ten istý chlapec z postele nevstal. Šiel ho zobudiť, ale nadarmo. Vzal chlapca za ruku. Bola stuhnutá a ľadová. Dobré dieťa v noci zomrelo. Nežiadal si zbytočne tak túžobne sv. škapuliar.

Čo hovorí sv. škapuliar?

Reč škapuliara? – Je to vyznanie: Náležím Márii, svojej nebeskej Matke. Ona ma chráni, ona ma vedie bezpečne do večnej radosti. Jej slúžim nie ako iní ľudia, ale s väčšou láskou a horlivosťou. Som lepším katolíkom.

Je to napomenutie: Nosíš šat Máriin! Pestuj aj cnosti Máriine! Poľský kráľ Ladislav nosil na krku obrázok svojho otca a často si pripomínal: Otče môj, nesmiem urobiť nič, čo by ťa urážalo! Hľa, i ty vždy pozeraj na škapuliar a povedz si: “Ó Matka moja, nesmiem urobiť nič, čo by ťa urážalo!”

Je to povzbudenie: Keď cisár Theodosius tiahol proti Alaxinovi, obliekol si rúcho sv. Opáta Senufia v pevnej nádeji, že tak iste zvíťazí. Tomu, kto nosí škapuliar, je tento pancierom v boji s telom , svetom a diablom.

Je to ustavičná prosba: Mária, moja Matka, nezabúdaj, že som tvoje dieťa! Staraj sa o mňa! Vyplň na mne svoje škapuliarske prisľúbenia!

V modernom ohlušujúcom a búrlivom spôsobe života, v ktorom nie je vzácnosťou najväčšie prekvapenie, teda hrozné a netušené prekvapenie smrti, je vedomie že ak budeme mať pri smrti pri sebe škapuliar a vyslobodí nás v sobotu po smrti z očistca. Toto vedomie je tak veľká milosť, že zabúdať na to by bolo bláznovstvom. Sv. škapuliar,

treba ho nosiť vo dne v noci na sebe!!!

Výsady karmelitánského škapuliara

 • Kto umrie oblečený do sv. škapuliara, nebude zatratený.

 • Ten, kto nosí sv.škapuliar, si ako ctiteľ Matky Božej zabezpečuje jej ochranu pre dušu i telo v tomto živote a mimoriadnu pomoc v hodine smrti

 • Každý, kto nábožne nosí sv. škapuliar a zachováva čistotu podľa svojho stavu bude vyslobodený z očistca v prvú sobotu po svojej smrti.

 • Tí ktorí patria do Bratstva sv. škapuliara, sú duchovne spojení s karmelitánskym rádom a majú účasť na jeho duchovných dobrách v živote i po smrti, ako sú sväté omše , sv. príjimania , sebazapierania, modlidby, pôsty, atď.

 • http://www.proglas.sk/Skapul.htm

  http://www.ocds.sk/ocds/historia.html

  www.mariaem.ic.cz

  zdroj: Sv. škapuliar. Časopis Životom, č. 70, r. IV. Bratislava: 1941
  dátum: 2004

  1 commento:

  God´s child ha detto...

  Chudáci Ti lidé, kteří svoji naději upínají k pouhému mrtvému předmětu... Žádný škapulíř, ani panenka Maria, ani žádný jiný svatý nás od věčné smrti nezachrání. Jen a pouze krev Ježíše, Božího Beránka.Spíše bychom se měli bát, než jít spát bez škapulíře, nejít spát obmyti Ježíšovou krví!!!